Please disable Ad Blocker before you can visit the website !!!

Texas Instruments: exponentieel dividend

door Joshua   ·  14/10/2020   ·  

Goede dividendaandelen zijn vaak relatief saaie en degelijke bedrijven. Daardoor vallen ze niet zo snel op. Neem bijvoorbeeld Texas Instruments. Vanaf de grote dip in maart heb ik langzaamaan wat aandelen gekocht. Maar dit bedrijf is zo onopvallend dat ik ze alweer bijna was vergeten. Dit is de reden dat ik er nu pas een artikel over schrijf. Dit aandeel had al veel eerder een artikel verdiend. Shame on me!

Over Texas Instruments

Lang geleden, toen ik nog een scholier was op het VWO moest ik voor wiskunde verplicht een grafische rekenmachine aanschaffen. Het merk Texas Instruments werd hierbij sterk aanbevolen. Ze werden toen volgens mij nog van 24karaats goud gemaakt want deze kostbare machientjes waren pas te koop vanaf € 120. Maar ze waren elke euro waard: wat een fantastische apparaten waren dit. Het waren elektronische Albert Einsteins op zakformaat. Met dit rekenkanon aan mijn zijde heb ik de mooiste grafieken kunnen plotten en de moeilijkste sommen kunnen oplossen. Wat een tijden..

Maar Texas Instruments maakt niet alleen rekenmachines. Ze maken allerlei elektronische apparaten waaronder chips, modems en digitale camera’s. Texas Instruments is ook heel belangrijk geweest voor de geschiedenis van de moderne wereld. De uitvinder van de microchip, Jack Kilby, werkte voor Texas Instruments. Later heeft diezelfde Jack Kilby de eerste zakrekenmachine uitgevonden. Dit heeft Texas Instruments geen windeieren gelegd. Tot op de dag van vandaag blijft Texas Instruments nieuwe uitvindingen ontwikkelen op het gebied van microchips. Ze registreren jaarlijks zo’n 1000 nieuwe patenten.

Het hoofdkantoor van Texas Instruments staat in Dallas Texas. Er werken bijna 30.000 mensen wereldwijd voor het bedrijf en ze staan op plaats 199 van de Fortune 500.

Het dividend

Dit jaar keert Texas Instruments $ 3,21 per jaar uit. Dit is 2,37% op basis van de huidige koers. Dit lijkt weinig maar de jaarlijkse dividendverhogingen maken dit meer dan goed. Het dividend is in 2019 met ruim 22% verhoogd. En dat was geen uitzondering. In de jaren daarvoor waren de verhogingen van hetzelfde kaliber. De afgelopen 3 jaar is het dividend met gemiddeld 25,1% per jaar verhoogd, de afgelopen 5 jaar met gemiddeld 21,8% per jaar en de afgelopen 10 jaar met gemiddeld 22,7% per jaar. Dit betekent dat als je in het eerste jaar $1 dividend kreeg per aandeel, dit in jaar 10 was opgelopen tot $6,30. Het dividend is dus in 10 jaar meer dan verzesvoudigd!

Deze maand is weer een dividendstijging aangekondigd. Dit jaar wordt het dividend met 13% verhoogd naar $4,08 per aandeel. Geen slechte verhoging in een jaar waarin andere bedrijven hun dividend moeten verlagen of zelfs stopzetten. Aandeelhouders die op 30 oktober in het bezit zijn van aandelen Texas Instruments hebben recht op de dividenduitkering die op 16 november wordt uitbetaald.

Na de aangekondigde verhoging heeft Texas Instruments maar liefst 17 jaar op rij het dividend verhoogd.

Inkoop eigen aandelen

Texas Instruments heeft zich in 2004 gecommiteerd om alle vrije cashflow te steken in dividenduitkeringen en een aandelen-inkoopprogramma. Sindsdien hebben ze het aantal uitstaande aandelen verlaagd met 46%. Bedrijven die hun eigen aandelen inkopen doen dat om hun aandeelhouders te verrijken. Als er minder aandelen uitstaan stijgt de waarde per aandeel. De totale waarde van het bedrijf verdeeld over minder aandelen is tenslotte meer waarde per aandeel dan de totale waarde verdeeld over meer aandelen. Hier heb je geen grafische rekenmachine voor nodig.

Ook in het tweede kwartaal van 2020 heeft Texas Instruments nog aandelen ingekocht. De cashflow in 2020 is sterk genoeg om door te blijven gaan met het plan om aandelen in te kopen. Hoewel ik zelf meer van dividend hou dan van koerswinst vind ik het goed dat er op twee manieren waarde voor de aandeelhouders wordt gecreëerd.

De cijfers van Texas Instruments

De balans van Texas Instruments is in orde. De bezittingen zijn twee keer zo groot als de schulden. Hun cashpositie is de laatste jaren flink opgelopen van ongeveer 3 miljard naar 5,3 miljard (eind 2019). Dit is dan ook hun sterke punt. Ze hebben een ongekende vrije cashflow. Deze gebruiken ze zoals eerder gezegd voor het inkopen van eigen aandelen en het uitkeren van dividend. Over de periode van een jaar hebben ze ongeveer de helft van de vrije cashflow gebruikt om de aandeelhouders te verrijken. Er zijn maar weinig andere bedrijven in dezelfde sector die zoveel kapitaal aan hun aandeelhouders doen toekomen.

Een opvallende post op de balans is de immateriële activa (intangible assets). Deze bedragen 4,7 miljard dollar! Hieronder vallen de vele patenten die ze bezitten.

De omzet en winst is de laatste jaren soms hoger en soms lager, het verloopt in een soort golfpatroon. Desalniettemin is er geen verliesjaar geweest voor zover ik kan terugkijken (2005). De winst per aandeel (EPS) kent een stijgende lijn door de jaren heen. Dit zal mede komen door het aandelen inkoopprogramma, waardoor de winst telkens over minder aandelen hoeft te worden verdeeld.

Eigenlijk zie ik weinig punten voor verbetering aan de balans en de resultaten. Het enige dat ik wellicht verbeterd zou willen zien zou de schuldenpositie zijn. Tijdens de huidige crisis is het belangrijk om zo min mogelijk schulden te hebben. Ik zou het heel verstandig vinden als ze een deel van de vrije cashflow zouden aanwenden om de schuldenpositie te verkleinen. Maar als ze dat niet doen ben ik niet teleurgesteld, de schulden zullen hen niet snel de das om kunnen doen.

Mijn aankoop

De oplettende lezer heeft mijn aankoop al sinds maart zien staan op mijn portefeuillepagina. Ik ben begonnen met een aankoop van 5 aandelen in maart en in mei heb ik nog eens 3 aandelen gekocht. Momenteel heb ik dus 8 van deze pareltjes in mijn portefeuille. Dit wil ik voor het einde van het jaar uitbreiden naar ten minste 10 stuks. Ik koop deze aandelen zoals altijd weer bij mijn vertrouwde broker DEGIRO.

Mijn gemiddelde aankoopprijs is € 96,28. De huidige koers staat op € 118,84 op het moment van schrijven, dus ik heb een koerswinst van € 180,47 behaald. Koerswinst is echter niet heel belangrijk voor mij, anders heette deze blog wel koerswinst.nl 😉

Deze 8 aandelen zouden mij op jaarbasis $ 25,68 aan dividend opleveren. Maar door de recente dividendverhoging is dit momenteel $ 32,64 per jaar. Zo zie je maar hoe belangrijk dividendverhogingen zijn!

 

Dit artikel weergeeft de persoonlijke bevindingen en mening van de auteur. Dit artikel is niet bedoeld als persoonlijk beleggingsadvies. Beleggen kent risico op verlies.

Geef een reactie