Het sneeuwbaleffect

thumbnail

We hebben allemaal wel eens een sneeuwpop gemaakt. Je begint met een sneeuwbal en doordat je deze door de sneeuw rolt wordt de bal groter en groter doordat de andere sneeuw aan de bal blijft plakken. Naarmate je bal groter wordt blijft er ook meer sneeuw aan vast plakken. Binnen no time heb je een enorme sneeuwbal en een goede basis voor je sneeuwpop!

Als het gaat om dividendinvesteren is het sneeuwbaleffect een van de belangrijkste principes. Door gebruik te maken van dit fenomeen kunnen je investeringen exponentieel groeien. Hoe meer tijd er verstrijkt, des te groter wordt je stroom aan inkomsten en je vermogen.

Het sneeuwbaleffect ontstaat door je ontvangen dividend steeds opnieuw te investeren in aandelen die dividend uitkeren. Op die manier ontvang je dividend over je reeds ontvangen dividend. Dit zorgt voor een enorme groei aan dividendinkomsten!

Het sneeuwbaleffect kan het beste gedemonstreerd worden met een voorbeeld. Stel: je hebt € 1.000 die je besluit te investeren in dividendaandelen. Je koopt bijvoorbeeld 40 aandelen van € 25 per stuk. Jaarlijks keren deze aandelen 5% dividend uit. Dit is € 50 dividend per jaar.

Als je ieder jaar je dividend ontvangt en je haalt het van je effectenrekening af dan ontvang je het jaar daarna weer 5% dividend over € 1.000, dus € 50 dividend. Als je dat ieder jaar doet heb je ieder jaar € 50 aan dividend verdiend.

Maar wat als je besluit om het dividend niet van je rekening af te halen maar opnieuw te investeren? Op die manier genereer je dividend met het dividend dat je reeds hebt ontvangen. In dit voorbeeld zou je na jaar 1 dus € 1.050 aan aandelen hebben waar je 5% dividend over ontvangt. Dat is € 52,50. Je investeert het opnieuw. Na jaar 2 heb je dan € 1.102,50, waar je weer 5% dividend over ontvangt. Dat is € 55,13. Je investeert het opnieuw. In jaar 3 begin je dan met € 1.157,63 enzovoorts.

Als je dit volhoudt heb je na 15 jaar je inleg meer dan verdubbeld, je hebt in dat jaar € 99 dividend ontvangen en je effecten zijn dan € 2.078,95 waard.Na 30 jaar ontvang je meer dan € 205 aan dividend per jaar en je effecten zijn dan € 4.322,02 waard. Dit is ruim een verviervoudiging van je oorspronkelijke inleg van € 1.000.

Ik hoor je denken: ‘€ 200 aan dividend in jaar 30, is dat alles?’ En je hebt een punt, € 200 per jaar is niet veel geld. Maar er zijn een paar dingen die ik je wil meegeven.

Ten eerste gaat dit voorbeeld uit van een inleg van eenmalig € 1.000. Als jij ieder jaar bijvoorbeeld € 1.000 extra weet te investeren dan heb je aan het einde van jaar 30 een bedrag van € 70.760. Je ontvangt dan iets meer dan
€ 3.300 aan dividend per jaar! Hoe meer je jaarlijks inlegt, hoe hoger je eindbedrag wordt.

Ten tweede zijn er veel bedrijven die jaarlijks hun dividend verhogen. Als we jaarlijks € 1.000 investeren en daarnaast een (voorzichtige) jaarlijkse dividendstijging van 4% meerekenen heb je na 30 jaar bijna € 150.000! Je ontvangt dan bijna € 7.000 aan dividend per jaar. Bedenk hierbij dat je zelf dus slechts € 30.000 hebt ingelegd. Je inleg is vervijfvoudigd in 30 jaar tijd.

Dan is het vervolgens ook nog van belang hoe vaak per jaar een aandeel dividend uitkeert. In de voorgaande voorbeelden gingen we uit van 1 keer per jaar. Als een bedrijf twee of vier keer per jaar uitkeert dan kan je je dividend eerder herinvesteren. Dit levert op de lange termijn extra winst op.

Al deze berekeningen kan je zelf nabootsen met een ‘compound dividend calculator’. Deze kan je op verschillende websites vinden zoals hier. Uiteindelijk wil ik op dividendinvesteren.nl ook een dividendcalculator plaatsen. Hou deze website dus goed in de gaten!

Hopelijk heb je een idee gekregen van de kracht van het sneeuwbaleffect.